Impreuna reusim

CLEAN BUSINESS COALITION

CLEAN BUSINESS COALITION

Scopul proiectului

Clean Business Coalition îşi propune să dezvolte un parteneriat instituționalizat între oamenii de afaceri din România care la rândul său să contribuie la reducerea semnificativă a corupției din mediul privat și public românesc.

LiderEchipa

Info proiect

Clean Business Coalition îşi propune să dezvolte un parteneriat instituționalizat între oamenii de afaceri din România care la rândul său să contribuie la reducerea semnificativă a corupției din mediul privat și public românesc. Strategia CBC are în vedere dezvoltarea:

a) unei componente tehnice, de creare a unui standard etic și a unui mecanism de certificare etică, aliniate la standardele europene și globale dar și la specificul local;

b) unei componente privind relația cu autoritățile publice, care va consta în advocacy pentru măsuri pro-active din partea statului care să reducă stimulentele corupției (grupul informal a fost invitat de Ministerul Justiției să participe la platforma civică de supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție, cadru în vor fi propuse soluțiile de politici publice care vor reieși din etapa de cercetare a acestui proiect);

c) unei componente care să se adreseze mediului de afaceri românesc, bazată pe peer pressure și peer exchange pentru adoptarea unor norme etice în afaceri;

d) unei componente adresată publicului larg, bazată pe o campanie publică împotriva corupției;

e) unei componente educaționale care vizează, pe termen lung, programe de training în companii pentru implementarea unor proceduri și standarde privind managementul eticii, precum și promovarea dezvoltării de programe educaționale privind etica în afaceri la nivelul universităților de profil.

Beneficiari

Mediul economic din România.

Rezultate

Clean Business Coalition a lansat Integritate în afaceri şi în managementul afacerii – acţiune a proiectului „Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank”. Acţiunea proiectului are ca obiectiv promovarea standardelor internaţionale în materie de integritate în afaceri precum Global Reporting Initiative – GRI sau United Nations Global Compact – UNGC oferind prilejul schimbului de bune practice şi transfer de expertiză.

Un alt proiect lansat în cadrul CBC cuprinde Raportarea Non-financiară. Acţiunea din cadrul proiectului „Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank” îşi propune să asigure cadrul pentru astfel de consultări între liderii de business, asociaţii profesionale, ministerele de resort în cadrul unui grup de lucru care să asigure cele mai bune condiţii pentru mediul de afaceri şi pentru companii.

Parteneri proiect

Alte proiecte

Află ce se întâmplă în comunitate

Abonează-te la newsletter