IDEI NOI SI PROIECTE CONCRETE PENTRU ROMANIA PERFORMANTA

Romanian Business Leaders caută lider motivat de acțiunea civică


Romanian Business Leaders caută lider motivat de acțiunea civică

Fundația Romanian Business Leaders caută lider motivat de acțiunea civică, cu viziune de construcție, cu excelent spirit antreprenorial, cu înțelegere profundă a nevoilor societății românești și cu dorința de a avea un impact pozitiv în antreprenoriat, educație și bună gurvernare.

Dacă ai experiență anterioară în lucrul cu echipe diverse, dacă-ți place să lucrezi cu oamenii și dorești să coordonezi o comunitate de 500 de membri – antreprenori, manageri si profesioniști români interesați de a face România o țară mai bună, aplică pentru rolul de Director Executiv.

Vei fi parte dintr-o comunitate de excepție, vei lucra în proiecte care par uneori imposibile, vei fi alături de lideri remarcabili, vei coordona echipe de lucru interne motivate și entuziaste și te vei asigura că toate proiectele și programele contribuie la îndeplinirea misiunii Fundației.

Vei fi responsabil de guvernanța Consiliului Director, de performanța și viabilitatea financiară a Fundației și vei administra întreaga activitate a acesteia, pentru a continua cu succes parteneriatele strategice, operațiunile de fundraising, evenimentele majore, și nu numai, pentru ca Fundația să-și îndeplinească misiunea de a face România o țară mai bună.

Mai multe informaţii despre rol, în continuare.

Pentru aplicaţii şi informaţii suplimentare aşteptăm mesajul tău pe adresa: rbls@aims.ro

 

SCOPUL ROLULUI

Directorul executiv este responsabil cu supervizarea operațiunilor Fundației Romanian Business Leaders (RBL), a programelor și a planului strategic. Alte responsabilități-cheie includ atragerea de fonduri, marketing și mobilizarea comunității. Directorul Executiv raportează direct Consiliului Director al RBL.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

1/Guvernanța Consiliului Director: Lucrează împreună cu Consiliul Director ca să îndeplinească misiunea RBL.

GENERAL

 • Este responsabil(ă) să conducă RBL într-un mod care sprijină și ghidează misiunea RBL, așa cum a fost definită de actele constitutive și Consiliul Director;
 • Este responsabil(ă) să comunice cu Consiliul Director într-un mod prin care obține rezultatele dorite și să furnizeze la timp și cu acuratețe toate informațiile necesare, astfel încât Consiliul Director să funcționeze optim și să ia decizii informate;

 

DETALIAT

 • Pregătește și urmărește agenda ședințelor de board, a retreat-urilor și a altor întâlniri de board în alte formate;
 • Pregătește documentele și informațiile necesare board-ului pentru a lua decizii informate și operaționalizează deciziile board-ului;
 • Se consultă și validează decizii operaționale cu membrii de board responsabili de diverse arii de expertiză în board (ex. Comunicare, financiar șamd.);
 • Urmărește și implementează procedurile de succesiune a board-ului și de modificare a statutului;
 • Comunică și urmărește îndeplinirea deciziilor board-ului în organizație (individual, echipă executivă, lideri de proiecte, de grupuri de lucru pentru politici publice, membri);
 • Colaborează cu Board-ul la stabilirea obiectivelor strategice, a priorităților și a planului de acțiune pentru Fundație.

 

2/Performanța și viabilitatea financiară: Dezvoltă resurse suficiente să asigure sănătatea financiară a RBL.

GENERAL

 • Este responsabil(ă) pentru integritatea financiară a RBL, respectiv propune bugetul anual și pregătește execuțiile bugetare lunare, care reflectă cu acuratețe situația financiară a organizației;
 • Este responsabil(ă) pentru managementul financiar, respectiv că RBL funcționează în limitele bugetului aprobat, că resursele sunt utilizate optim și că organizația rămâne într-o situație financiară pozitivă;
 • Este responsabil(ă) să strângă fonduri și să dezvolte alte resurse necesare să susțină misiunea RBL;
 • Este responsabil pentru auditarea situațiilor anuale și prezentarea către Board și comunitate.

 

DETALIAT

 • Pregătește și urmărește bugetul aprobat de board și orice necesară rectificare;
 • Urmărește procedurile anuale de audit al rezultatelor financiare ale RBL;
 • Întocmește și diseminează raportul anual de activitate al RBL;
 • Supervizează îndeplinirea obligațiilor fiscale ale RBL;
 • Urmărește țintele de management financiar stabilite cu boardul (ex. acumularea de rezerve care să permită rambursarea creditelor, implementarea sistemului de cost de regie plătit de proiecte către RBL);
 • Organizează și supervizează strategic operațiunile de fundraising, contractele și parteneriatele strategice care asigură îndeplinirea misiunii Fundației pe termen lung.

 

3/Realizarea misiunii și a strategiei: Lucrează împreună cu Consiliul Director, angajații și voluntarii ca să se asigure că misiunea RBL este îndeplinită prin programe, planificare strategică și mobilizarea comunității.

GENERAL

 • Este responsabil(ă) să supervizeze programele RBL (proiecte și grupuri de lucru pentru politici publice);
 • Este responsabil(ă) să dezvolte comunitatea RBL, să gestioneze la nivel strategic evenimente RBL;
 • Este responsabil(ă) pentru planificarea strategică care să asigure că RBL își va îndeplini cu succes misiunea în viitor;
 • Este responsabil(ă) să reprezinte imaginea RBL, fiind activ(ă) și vizibil(ă) în comunitate și lucrând îndeaproape cu alți profesioniști și organizații private și non-profit.

 

DETALIAT

 • Urmărește și colaborează cu managerii de proiect ca programele RBL să respecte regulile de joc din RBL;
 • Încheie parteneriate și consolidează relații externe care sprijină programele RBL să-și atingă misiunea;
 • Urmărește și coordonează activitatea grupurilor de lucru interne RBL pentru politici publice;
 • Reprezintă (alături de membri ai boardului) și urmărește interesele RBL în coaliții de organizații de business sau alte asocieri din care face parte RBL (ex. Coaliția pentru Dezvoltarea României);
 • Dezvoltă comunitatea RBL (crește numărul de membri în mod organic);
 • Supervizează și urmărește ca evenimentele majore ale RBL (Summit, conferințe regionale) să-și atingă obiectivele și țintele strategice;
 • Supervizează la nivel strategic politicile și operațiunile de marketing ale RBL (preț, produs, promovare și plasare pentru 1/membership (comunitate) – și 2/evenimente majore)
 • Supervizează comunicarea internă și externă a RBL (planificare, execuție, reprezentare, purtător de cuvânt, parteneriate);

 

4/Administrarea organizației: Supervizează și implementează resursele potrivite ca să se asigure că organizația funcționează optim.

GENERAL

 • Este responsabil(ă) ca modul în care administrează RBL să producă rezultatele dorite;
 • Este responsabil(ă) să angajeze și să rețină angajații competenți și calificați;
 • Este responsabil(ă) să semneze contracte și documente în numele organizației.

 

DETALIAT

 • Creează împreună cu Board-ul și echipa Fundației și supervizează politicile și procedurile interne (financiar, administrativ, angajare – regulament de ordine interioară, fișe de post, voluntari, medicina muncii, ITM, concedii);
 • Asigură conformarea legală (GDPR, combaterea spălării banilor, analiza la risc pentru securitate fizică, PSI/SSM)
 • Alcătuiește și conduce echipa Fundației într-un mod care să asigure autonomia membrilor ei, dar și coordonarea pentru realizarea scopurilor și obiectivelor comune.
 • Stabileste planuri de dezvoltare personala cu membri echipei RBL si evalueaza impreuna cu responsabilul din Consiliul Director / sau Liderii de Proiecte, performanta echipei executive a RBL / sau a proiectelor RBL
 • Este interesat de a avea un impact pozitiv in antreprenoriat, educatie si buna guvernare

Află ce se întâmplă în comunitate

Abonează-te la newsletter